Hoewel vaak wordt gedacht dat gezondheidsproblemen zich vooral op latere leeftijd voordoen, is dat een misvatting. De problemen die zich bij jongeren openbaren, worden soms echter onderkend en zelfs door de betreffende jongeren zelf al niet als echt probleem gezien. Toch zijn ze dat wel. Deze sluipende problemen kunnen gemakkelijk voorkomen worden. Dat zorgt voor een fitter en energieker gevoel, waardoor de prestaties verbeteren en iemand veel veerkrachtiger wordt. Wij hebben de meest voorkomende gezondheidsproblemen bij jongeren op een rij gezet.

Overgewicht

Een blik op het straatbeeld maakt het eigenlijk al meteen duidelijk. Een groot percentage van de huidige jongeren kampt met overgewicht. Dir welvaartsprobleem lijkt op steeds vroegere leeftijd toe te slaan. En overgewicht wordt steeds vaker gekoppeld aan zaken als te hoge bloeddruk, te hoge bloedsuikerspiegel en het op termijn ontwikkelen van diabetes type 2. Ook bij jongeren geldt dat een te hoge en onbehandelde bloeddruk een stille moordenaar kan worden. Hart- en vaatziekten liggen ook op jonge leeftijd al op de loer. Overgewicht kan voorkomen worden door gezonde en gevarieerde voeding, dat spreekt voor zich. Om de risico’s te beperken als het overgewicht nog bestaat is een bloeddrukmeter eigenlijk een noodzaak. Met een bloeddrukmeter en een glucosemeter kunnen waarden worden verzameld die van uiterst belang zijn voor een mogelijke behandeling van kwalen die vaak geen symptomen hebben.

Stress

De druk in de moderne maatschappij is niet alleen gericht op volwassenen. Steeds meer jongeren lijken al in de pubertijd last te krijgen van min of meer heftige verschijnselen van stress. Stress kent een aantal symptomen die ook bij andere ziektebeelden passen en dus niet altijd direct worden gerelateerd aan dit probleem:

  • Voortdurende moeheid ook als er rust wordt genomen
  • Slaapproblemen
  • Vaker last van pijntjes, griep en verkoudheid
  • Eetproblemen
  • Hartkloppingen
  • Prikkelbaarheid

Het aanwezig zijn van meerdere van deze symptomen bij een jongere betekent dat de kans groter is dat er sprake is van stress. Het constateren van de oorzaken betekent niet per se dat deze ook kunnen worden voorkomen of weggenomen. Het behandelen van stress dient ook meestal door de arts plaats te vinden. Toch is rust en voldoende slaap vaak al een probaat middel om tot verbetering te komen. Een middagdutje op een vaste tijd is bijvoorbeeld ook zeer gezond bij een jongere die constant last heeft van gespannenheid.  

Gebitsproblemen

Steeds meer jongeren hebben al op lage leeftijd problemen met hun gebit. Naast de klassieke cariës problemen komen ook steeds vaker afbrokkelende tanden en kiezen voor. Afgezien van de voeding speelt hierbij ook erfelijkheid een grote rol. Een goede zorg voor het gebit met de juiste tandenborstel en tandpasta kan een belangrijke rol spelen bij de bestrijding van gebitsproblemen. Daarnaast is regelmatig tandartsbezoek een echte must.

Alcoholintoxicatie

In Nederland komen nog steeds elk jaar een paar duizend jongeren in het ziekenhuis terecht door overmatig alcoholgebruik. Hoewel het aantal jongeren dat zwaar drinkt afneemt, zijn de risico’s voor een groep die dat wel doet niet afgenomen. Er wordt nog regelmatig aan bingedrinking gedaan, een vorm van drinken waarbij het eigenlijk alleen maar om grote hoeveelheden gaat. Dit fenomeen is overgewaaid uit Amerika en kan ertoe leiden dat jongeren in coma raken. Dit probleem kan alleen worden voorkomen door strikte regelgeving en goede voorlichting.

Internetverslaving

Ongeveer 10 procent van de jongeren tussen de 12 en 17 jaar neigt naar een min of meer ernstige vorm van internetverslaving. Videospelletjes zijn hierbij de belangrijkste boosdoeners. Voorkomen is een kwestie van goed toezicht maar ook overleg door opvoeders van jongeren. Een feitelijk verslaving dient professioneel te worden behandeld. Dit probleem is op het moment nog een beetje onderbelicht, omdat het een relatief fenomeen is. Het internet bestaat nog niet zo lang en het wordt pas de laatste jaren zo excessief gebruikt door iedereen. De jongere generatie is al met internet opgegroeid en het is bij hen dan ook niet meer weg te denken uit hun leven. Hier moet danig rekening mee gehouden worden bij het behandelen van een internetverslaving.

Leef gezond en bewust

Natuurlijk is het altijd beter om iets te voorkomen dan om te moeten genezen. Daarom is het zaak om zo gezond mogelijk, maar ook zo bewust mogelijk te leven. Ga heel bewust om met zaken als voeding, alcohol en internet. Dan kunnen verslavingen voorkomen worden.