Net 18 jaar geworden

Alle informatie speciaal voor 18 jarigen!

Belastingaangifte voor 18 jarigen

Als je werkt moet je belasting betalen, dat geldt voor iedereen in Nederland. Maar teveel betalen is ook niet de bedoeling. Daarom hebben wij een overzicht gemaakt van de mogelijkheden om dit te vermijden.

Vraag altijd belasting terug

Heb je in de afgelopen jaren een vakantie- of bijbaan gehad en was je toen nog geen 30 jaar? Dan heb je kans op het terugkrijgen van belasting over je verdiende loon. Een volledige teruggave van je betaalde belasting krijg je wanneer je totale inkomsten niet meer dan ongeveer 6000 euro in het jaar zijn geweest. Was dit meer, dan heb je recht op een gedeeltelijke teruggaaf. Dit kun je doen door een TJ-biljet (Teruggaaf Jongeren) in te vullen voor het betreffende jaar. Hiervoor heb je de jaaropgave van de desbetreffende werkgever nodig.

Ook reis- en studiekosten kun je in de belastingteruggave voor studenten aangeven. Hiervoor gemaakte kosten zorgen ervoor dat je minder loonbelasting hoeft te betalen. Belastinggeld kun je terugvragen over de laatste 5 jaren. Dus wanneer je nog nooit een TJ-biljet ingevuld hebt, dan is dit nu je kans! Er zijn wel een aantal voorwaarden: In het jaar waarover je teruggaaf aan wilt vragen mag je niet gehuwd zijn geweest, langer dan 6 maanden hebben samengewoond of een eigen huis hebben gehad. De Tj-biljetten kun je downloaden op de website van de Belastingdienst.

Terugkrijgen tot 5 jaar geleden

Je kunt belasting terugkrijgen voor elk jaar tot 5 jaar geleden. Daarvoor vul je een aangifte in van het jaar waarin je werkte. Lees meer op Belastingaangifte.

Studenten- en scholieren regeling

Je kunt ook gebruik maken van de studenten- en scholieren regeling, oftewel korting op de belastingafgifte. Dit moet je van tevoren aangeven op je loonbelastingverklaring. Dit houdt in dat je vrijwel geen loonbelasting betaalt. Het heeft dan geen zin meer om een TJ-biljet in te vullen, omdat je geen belasting hebt afgedragen.

Om in aanmerking te komen voor deze regeling moet je aan minimaal één van de volgende voorwaarden voldoen: Op de eerste dag van het kwartaal heb je recht op studiefinanciering of tegemoetkoming studiekosten, of je ouders/verzorgers hebben op de eerste dag van het kwartaal recht op kinderbijslag voor jou. Vraag aan je werkgever om de loonbelastingkorting zodat je direct meer inkomsten hebt.

%d bloggers liken dit: