Net 18 jaar geworden

Alle informatie speciaal voor 18 jarigen!

Studiefinanciering

Ben je scholier op de middelbare school of student aan MBO, HBO of universiteit? Dan kun je vanaf je 18e verjaardag studiefinanciering krijgen. Je ontvangt dan maandelijks studiefinanciering voor de studiekosten die je maakt.

Studiefinanciering aanvragen

Je studiefinanciering moet je zelf aanvragen.  Het advies is om dit drie maanden voor de ingangsdatum van je opleiding te doen. Je moet je eerst inschrijven voor je opleiding en, afhankelijk waar je gaat studeren, ook bij je nieuwe gemeente. Je doet dit bij DUO, hier lees je precies wat je moet doen.

Je studiefinanciering bestaat uit 4 onderdelen:

1) Lening of beurs (afhankelijk van je opleiding)

2) Studentenreisproduct (ook wel OV jaarkaart)

3) Aanvullende beurs

4) Collegegeldkrediet.

Lening of beurs, reisproduct en collegegeldkrediet zijn er voor iedereen. De aanvullende beurs is afhankelijk van het inkomen van je ouders.

Wat doet DUO?

De Dienst Uitvoering Onderwijs (oftewel DUO) voert als zelfstandig bestuursorgaan in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een aantal onderwijswetten en – regelingen uit. In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondersteunt DUO de gemeenten bij de uitvoering van de Wet inburgering. De hoofdtaken van DUO zijn:

  • bekostigen van onderwijsinstellingen;
  • verstrekken van studiefinanciering en tegemoetkoming schoolkosten;
  • innen van lesgelden en studieschulden;
  • erkennen van diploma’s, beheren Diplomabank;
  • organiseren van school- en staats- en inburgeringsexamens;
  • verzorgen van proces van aanmelding, selectie en plaatsing hoger onderwijs;
  • verzamelen en beheren van onderwijsgegevens in diverse registraties;
  • verrijken van onderwijsgegevens tot informatieproducten;
  • fungeren als Nationaal Europass Centrum Nederland.

Zoals hierboven te lezen is DUO tijdens je studietijd essentieel. Iedere student heeft zijn eigen account. Wij hebben er voor gekozen om geen specifieke informatie te geven over de werkwijze van DUO omdat dit in elke situatie kan verschillen. Wel willen wij je doorverwijzen naar de website van DUO. Hier kun je met je persoonlijke gegevens inloggen en direct jouw huidige situatie bekijken. Ook met al je vragen kun je hier terecht.

Voorwaarden studiefinanciering

Er zijn een aantal voorwaarden waaraan je moet voldoen wanneer je aanspraak wilt maken op studiefinanciering. Deze voorwaarden hebben betrekking tot je leeftijd, schoolsoort en nationaliteit.

1) Leeftijd

Je hebt recht op stufi als je jonger bent dan 30 jaar. Als je op of na 1 juli nog geen 18 bent, dan heb je recht op studiefinanciering vanaf het kwartaal dat volgt op de startdatum van je studie. Ben je nog niet met je studie begonnen, zit je in het laatste jaar van je voltijdopleiding voortgezet onderwijs en ben je al 18 geworden, dan heb je ook recht op een tegemoetkoming, de toegemoetkoming scholieren.

Het laatste moment dat je stufi aan kunt vragen is op de laatste dag van de maand waarin je 30 wordt. Je moet er dan natuurlijk wel recht op hebben. Je studiefinanciering wordt gewoon doorbetaald na je dertigste, maar wanneer je de stufi stopzet dan kun je deze niet meer opnieuw aanvragen.

2) Schoolsoort

Je krijgt studiefinanciering wanneer je een voltijd- of duale mbo, hbo of universiteitsopleiding volgt.

3) Nationaliteit

Je moet Nederlander zijn om studiefinanciering te krijgen. Er zijn wel enkele uitzonderingen, deze vind je hier.

De datum van de storting van je studiefinanciering kan per maand verschillen. Kijk daarom bij de betaaldata voor de exacte data.

Hoe is de studiefinanciering opgebouwd?

Voor HBO en universiteit

Je studiefinanciering voor hbo en universiteit bestaat uit 4 onderdelen: lening, studentenreisproduct (ook wel OV jaarkaart), aanvullende beurs en collegegeldkrediet. Lening, reisproduct en collegegeldkrediet zijn er voor iedereen. De aanvullende beurs is afhankelijk van het inkomen van je ouders.

Je studiefinanciering is een lening. Die lening moet je na je studie terugbetalen. Alleen het studentenreisproduct en de aanvullende beurs kunnen een gift worden. Je moet dan binnen 10 jaar je diploma halen, gerekend vanaf je 1e maand studiefinanciering. Haal je geen diploma, dan moet je alles terugbetalen. Behalve de aanvullende beurs in je eerste 5 maanden met studiefinanciering, die mag je altijd houden.

Voor MBO

Studiefinanciering voor mbo bestaat uit 4 onderdelen: een basisbeurs, een aanvullende beurs, een lening en een studentenreisproduct. De basisbeurs en het studentenreisproduct zijn er voor iedereen. Een aanvullende beurs en een lening moet je extra aanvragen.

Doe je een opleiding op niveau 1 of 2, dan zijn je basisbeurs, studentenreisproduct en eventuele aanvullende beurs altijd een gift. Doe je een opleiding op niveau 3 of 4? Dan worden de basisbeurs, studentenreisproduct en aanvullende beurs pas een gift als je je diploma binnen 10 jaar haalt, gerekend vanaf je 1e maand studiefinanciering. Dit noemen we ook wel ‘prestatiebeurs’. Haal je geen diploma, dan moet je alles terugbetalen: je basisbeurs, je aanvullende beurs en je studentenreisproduct. Alleen de aanvullende beurs over je eerste 12 maanden met studiefinanciering mag je altijd houden.

Het bedrag aan studiefinanciering dat je krijgt is dus afhankelijk van je situatie. Op de website van DUO kun je de hoogte van jouw studiefinanciering berekenen

Op onze zusterportal MijnStudentenleven.nl kun je meer informatie vinden over betaaldata van je stufi en hoe het zit met je studiefinanciering als je in het buitenland studeert.

%d bloggers liken dit: